Η Άποψή σας

Ποιο έτος (ημερολογιακό π.χ. 2014) κάνατε την Πρακτική Άσκηση ΙΙ;