Γενικές Πληροφορίες

Το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης φιλοδοξεί να δώσει μεγαλύτερη ώθηση στους αποφοίτους του ώστε να εμβαθύνουν στη γνώση τους ως Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργοί, να αποκτήσουν εμπειρία και δεξιότητες σε εργοταξιακά θέματα, να βοηθηθούν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση με την απόκτηση μιας ποιοτικά αναβαθμισμένης πρώτης εμπειρίας ? προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα τους καθώς και στην ομαλότερη μετάβασή τους από το χώρο των ακαδημαϊκών σπουδών τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Καθώς το επάγγελμα του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού εξασκείται τόσο σε μονάδες εξόρυξης , σε μεταλλουργικές βιομηχανίες σε κατασκευαστικές εταιρείες όσο και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων ? Μεταλλουργών, πρώτη από όλες τις σχολές των τεχνολογικών ιδρυμάτων της χώρας, έχει εντάξει την πρακτική άσκηση των σπουδαστών, στην οποία εντάσσεται και η Πρακτική Άσκηση Ι, σε σχετικές επιχειρήσεις του χώρου στο πρόγραμμα σπουδών ήδη από το 1953. Τα τελευταία χρόνια το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης επεκτάθηκε σε νέους επαγγελματικούς τομείς, σχετικούς με τα σύγχρονα επιστημονικά αντικείμενα του Μηχανικού Μεταλλείων-Μεταλλουργού όπως την περιβαλλοντική διαχείριση την επιστήμη νέων υλικών κ.α. Με τη μέχρι τώρα εξέλιξη της Πρακτικής Άσκησης δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να έλθουν σε στενότερη επαφή με τις βιομηχανίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η άσκηση αυτή απετέλεσε την απαρχή μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας.

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Ι & ΙΙ – Απρλίλιος 2018

Για την Πρακτική Άσκηση Ι (περιοδεία)

H Πρακτική Άσκηση Ι περιλαμβάνεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 7ου εξαμήνου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ και διεξάγεται κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 6ου και 7ου εξαμήνου. Η Πρακτική Άσκηση Ι περιλαμβάνει περιοδεία διάρκειας δύο περίπου εβδομάδων σε λατομεία, μεταλλεία, μεταλλουργικές μονάδες, μονάδες επεξεργασίας μετάλλων κλπ, και ολοκληρώνεται με την εκπόνηση Εργασίας όπου περιγράφεται μία από τις εγκαταστάσεις που επισκέφθηκαν οι σπουδαστές κατά τη περιοδεία. Στην Πρακτική Άσκηση συμμετέχει το σύνολο των σπουδαστών τη Σχολής.

 

Για την Πρακτική Άσκηση IΙ και την Προαιρετική Πρακτική Άσκηση

Κατά τη διάρκεια του θέρους μεταξύ 8ου και 9ου εξαμήνου διεξάγεται η Πρακτική Άσκηση ΙΙ, που υπάγεται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 9ου εξαμήνου, σε αντικείμενα που σχετίζονται κατά το δυνατόν με την κατεύθυνση επιλογής. Επιπλέον, οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου μπορούν εάν το επιθυμούν να εκπονήσουν Προαιρετική Πρακτική Άσκηση.

Στη σελίδα αυτή θα βρίσκετε πάντα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που αφορούν την Πρακτική Άσκηση I και II της Σχολής:

  • Ανακοινώσεις ? ενημερωθείτε για τρέχοντα θέματα
  • Εταιρίες Π.Α.Ι και Π.Α.ΙΙ ? επισκευθείτε websites εταιριών για τις Πρακτικές Ι και ΙΙ αντίστοιχα
  • Έντυπα Π.Α.Ι και Π.Α.ΙΙ ? κατεβάστε οδηγείες, αιτήσεις κ.τ.λ. για τις Πρακτικές Ι και ΙΙ αντίστοιχα
  • Χάρτες Π.Α.Ι και Π.Α.ΙΙ? χάρτες στο google maps με τοποθεσίες εταιρειών για τις Πρακτικές Ι και ΙΙ αντίστοιχα
  • Συχνές Ερωτήσεις – F.A.Q. ? συνήθεις απορείες σπουδαστών και οι απαντήσεις τους για την Πρακτική ‘Ασκηση ΙΙ
  • Αιτήσεις Π.Α.Ι και Π.Α.ΙΙ ? υποβάλετε αιτήσεις συμμετοχής για τις Πρακτικές Ι και ΙΙ αντίστοιχα
  • Φόρουμ Φοιτητών ? συζητήστε, επικοινωνήστε, ανταλλάξτε απόψεις για θέματα που αφορούν στις Πρακτικές Ασκήσεις της Σχολής

Για την Περιοδεία αλλά και για απορίες και ερωτήσεις που δεν έχουν απαντηθεί στα F.A.Q. της Πρακτικής ΙΙ, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις υπεύθυνες στη σελίδα Επικοινωνία.

Υπεύθυνοι
Μέλη Επιτροπής Π.Α. Ι και ΙΙ
Αρμοδιότητα
Ι. Ζευγώλης, Επικ. καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α. Ι
Ζ. Κερασοβίτου Υποστήριξη Π.Α. Ι
Ι. Ζευγώλης, Επικ. καθηγητής Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Α. ΙΙ
Α. Μπενάρδος, Αν. Καθηγητής Μέλος επιτροπής Π.Α.
Λ. Τσάμπρας Υποστήριξη Π.Α. ΙΙ

Η Πρακτική Άσκηση της Σχολής συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο