Συχνές Ερωτήσεις – FAQ

Η σελίδα αυτή περιέχει συνήθεις ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους.

 

Έχω βρει μόνος μου εταιρεία για Πρακτική Άσκηση. Τι πρέπει να κάνω

Θα πρέπει η εταιρεία που έχεις βρει, να σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών σου. Εάν αυτό ισχύει, τότε θα πρέπει η εταιρεία να στείλει μία επιστολή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΙΙ, με την οποία θα ενημερώνει τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων ?Μεταλλουργών, ότι ενδιαφέρεται να σε απασχολήσει για Πρακτική Άσκηση ΙΙ ή Προαιρετική Πρακτική Άσκηση και τι διευκολύνσεις θα σου παρέχει. Εάν η συγκεκριμένη εταιρεία δεν έχει συνεργαστεί ξανά με τη Σχολή, θα πρέπει να συμπεριλάβει και ενημερωτικά στοιχεία για το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται. (Υπόδειγμα επιστολής αποδοχής εκπόνησης Π. Α ΙΙ).

?

Πώς μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό;

Θα πρέπει να βρεις κάποια εταιρεία στο εξωτερικό η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών σου και να γνωστοποιήσεις στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΙΙ, το ενδιαφέρον σου να ασχοληθείς στη συγκεκριμένη εταιρεία.

?

Πώς μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση στη Δ.Ε.Η.

Όσον αφορά τη Δ.Ε.Η., πρέπει να κάνεις αίτηση στην Δ/νση Εκπαίδευσης της Δ.Ε.Η. (Αλωπεκής 4, Κολωνάκι) συνήθως από τέλη Απριλίου ως τέλη Μαΐου. Αν η αίτησή σου θα γίνει αποδεκτή, εξαρτάται κυρίως από την Δ.Ε.Η. διότι δέχεται φοιτητές από πολλές Σχολές ανά την Ελλάδα για Πρακτική Άσκηση. Ωστόσο, για Πρακτική Άσκηση στα λιγνιτωρυχεία Μεγαλόπολης και Πτολεμαΐδας, που σχετίζονται με το αντικείμενο σπουδών του Μεταλλειολόγου Μηχανικού, οι πιθανότητες αποδοχής είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται από τη ΔΕΗ μέσα Ιουνίου με αποτέλεσμα οι σπουδαστές συνήθως να μη δείχνουν ενδιαφέρον απασχόλησης ση ΔΕΗ καθώς η διανομή των θέσεων Π.Α. ΙΙ στη Σχολή Μηχ. Μεταλλείων ?Μεταλλουργών πραγματοποιείται μέσα Μαΐου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στη Δ.Ε.Η. μπορείς να τα βρεις στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ

?

Ποιό χρονικό διάστημα διεξάγεται η Πρακτική Άσκηση;

Γενικά διεξάγεται τους καλοκαιρινούς μήνες, μεταξύ των δύο εξεταστικών περιόδων (θερινή και επαναληπτική Σεπτεμβρίου), δηλαδή κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και το Σεπτέμβριο. Για τους φοιτητές μεγαλύτερων του 9ου εξαμήνου που δεν έχουν εκπονήσει Πρακτική Άσκηση ΙΙ, υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν σε εταιρεία σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εφόσον δεν έχουν άλλες υποχρεώσεις ως προς τη φοίτηση τους.
Ορισμένα εργοστάσια κλείνουν για 20 μέρες στις αρχές Αυγούστου. Στις περιπτώσεις αυτές εάν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, η Πρακτική Άσκηση μπορεί να διεξαχθεί σπαστά σε 2 χρονικά διαστήματα δηλαδή από μέσα Ιουλίου έως αρχές Αυγούστου και από τέλος Αυγούστου μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου. Φοιτητές που εκπονούν Πρακτική Άσκηση στην περιοχή της Αττικής, δύνανται να απασχολούνται και κατά τις περιόδους των εξεταστικών, εάν η εταιρεία είναι διατεθειμένη να τους δίνει άδεια τις ημέρες που εξετάζονται. Απαγορεύεται η εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, εκτός εάν πρόκειται για φοιτητή που βρίσκεται σε μεγαλύτερο του 9ου εξαμήνου.

?

Η κατεύθυνση σπουδών μου δεν αντιστοιχεί με την περιοχή που δραστηριοποιείται η εταιρεία που θέλω να πάω. Τι να κάνω;

Οι κατευθύνσεις σπουδών αποτελούν εξειδίκευση των γνώσεών σου χωρίς να σου στερούν τις γενικές γνώσεις που έχεις σαν Μηχανικός Μεταλλείων- Μεταλλουργός Μηχανικός. Θεωρητικά μπορείς να πας σε οποιαδήποτε εταιρεία. Ωστόσο, εάν οι γνώσεις που έχεις στον τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας δεν είναι επαρκείς, καλύτερα να μην πας. Μπορείς να ζητήσεις τη συμβουλή των καθηγητών της Σχολής που ασχολούνται με θέματα σχετικά με εκείνα της εταιρείας που σε ενδιαφέρει.

?

Έχω ερωτήσεις και απορίες για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ ή την Προαιρετική Πρακτική Άσκηση που δεν έχουν απαντηθεί στα F.A.Q.

Στέλνετε την ερώτησή σας στο praktiki@metal.ntua.gr ή απευθύνεστε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΙΙ στην κα Κωστοπούλου. Αν δεν έχετε e-mail να λάβετε την απάντηση, ζητήστε να εμφανιστεί η απάντηση στα F.A.Q. (Frequently Asked Questions).

?