Πρόγραμμα

Πίνακες με τις θέσεις και τις ημερομηνίες εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ για τους σπουδαστές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση το καλοκαίρι του 2018. Οι ημερομηνίες εκπόνησης της Π.Α.ΙΙ είναι αυστηρες και δε μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση.

Κάθε σπουδαστής παρακαλείται πριν από την αναχώρηση του, να έρθει σε επικοινωνία με τον καθηγητή που εχει ορισθεί ως Επόπτης.

Μέχρι 15/05/18 θα αποσταλούν στο email σας που έχει δηλωθεί στο σύστημα ΠΡΑΞΙΣ, τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας όπου θα εκπονήσετε Π.Α.ΙΙ προκειμένου να επικοινωνήσετε για τυχόν πληροφορίες.

Διανομή θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΙΙ ανα σπουδαστή (Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018)