Πρόγραμμα

Πίνακας με τις θέσεις και τις ημερομηνίες εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ για τους σπουδαστές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση το καλοκαίρι του 2020. Οι ημερομηνίες εκπόνησης της Π.Α.ΙΙ είναι αυστηρες και δε μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση.

Κάθε σπουδαστής παρακαλείται πριν από την αναχώρηση του, να έρθει σε επικοινωνία με τον καθηγητή που εχει ορισθεί από τη Σχολή ως Επόπτης.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιέχονται επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας των εποπτών που έχουν ορίσει οι εταιρείες.

Κατανομή Θέσεων Πρακτικής Ασκησης 2020 και ορισμός Εποπτών Καθηγητών