Πρόγραμμα

Πίνακες με τις θέσεις και τις ημερομηνίες εκπόνησης της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ για τους σπουδαστές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση το καλοκαίρι του 2017. Οι ημερομηνίες εκπόνησης της Π.Α.ΙΙ είναι αυστηρες και δε μπορεί να γίνει καμία τροποποίηση.

Κάθε σπουδαστής παρακαλείται  πριν από την αναχώρηση του, να έρθει σε επικοινωνία με τον καθηγητή που εχει ορισθεί ως Επόπτης.

Μέχρι τα μεσα Ιουνίου θα αποσταλούν στο email σας, στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας όπου θα εκπονήσετε Π.Α.ΙΙ προκειμενου να επικοινωνησετε για τυχον πληροφορίες.

Διανομή θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΙΙ ανα σπουδαστή (Ακαδημαικό έτος 2016-2017)