Πρόγραμμα

Το  Τελικό πρόγραμμα της Πρακτικής άσκησης Ι για τον Ιούλιο του 2017 σε ηλεκτρονική μορφή Microsoft Excel.