Πρόγραμμα

Τελικό πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Ι για τον Ιούλιο του 2019 σε ηλεκτρονική μορφή Microsoft Excel.