Έντυπα

Έντυπα & Κανονισμοί
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης
doc – doc –  Έντυπο Βεβαίωσης για Π.Α. ΙΙ 8ου Εξ.
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τους φοιτητές του 8ου εξ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ εκτέλεσης της Π.Α. και υπογράφεται από τον επιβλέποντα της εταιρείας.
1o αρχείο: Βεβαίωση στα ελληνικά
2ο αρχείο: Βεβαίωση στα αγγλικά
18 Μαΐου, 2016
Διάφορα
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης
xls – Στοιχεία Τραπεζικού Λογιαριασμού 22 Μαΐου, 2012
doc – Επιστολή αποδοχής εκπόνησης Π.Α. ΙΙ(αποστολή στο email: praktiki@metal.ntua.gr) 09 Μαΐου, 2017
doc – Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων(αποστολή στο email: praktiki@metal.ntua.gr) 14 Απριλίου, 2011
Εργασία Πρακτικής Άσκησης
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης
doc – Οδηγίες για την εργασία της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ 09 Μαΐου, 2017
doc – Πρότυπο Εργασίας Πρακτικής Άσκησης ΙΙ 22 Μαΐου, 2012