Έντυπα

Έντυπα & Κανονισμοί
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης
doc –
doc –
Έντυπο Βεβαίωσης για Π.Α. ΙΙ 8ου Εξ.
Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τους φοιτητές του 8ου εξ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ εκτέλεσης της Π.Α., υπογράφεται από τον επιβλέποντα της εταιρείας και σφραγίζεται με σφραγίδα εταιρείας.

  • 1o αρχείο: Βεβαίωση στα ελληνικά (οσοι φοιτητές κανουν Π.Α.ΙΙ σε ελληνικές εταιρείες)
  • 2ο αρχείο: Βεβαίωση στα αγγλικά (οσοι φοιτητές κανουν Π.Α.ΙΙ σε εταιρεία στο εξωτερικό)
25 Ιανουαρίου, 2018
Διάφορα
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης
xls – Στοιχεία Τραπεζικού Λογιαριασμού 22 Μαΐου, 2012
doc – Επιστολή αποδοχής εκπόνησης Π.Α. ΙΙ(αποστολή στο email: praktiki@metal.ntua.gr) 25 Φεβρουαρίου, 2020
doc – Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων(αποστολή στο email: praktiki@metal.ntua.gr) 14 Απριλίου, 2011
Εργασία Πρακτικής Άσκησης
Αρχείο Περιγραφή Ημερομηνία Ανάρτησης
doc – Οδηγίες για την εργασία της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ 09 Μαΐου, 2017
doc – Πρότυπο Εργασίας Πρακτικής Άσκησης ΙΙ 22 Μαΐου, 2012