Πίνακας με στοιχεία αναχώρησης των πούλμαν για την Περιοδεία 2022

Πρακτική Άσκηση Ι (ΠΑ Ι) – πίνακας με στοιχεία αναχώρησης των πούλμαν

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Συνάντηση Ενημέρωσης Περιοδείας 2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν τον Ιούλιο του 2022 την Πρακτική Άσκηση Ι,, να παρευρεθούν στη συνάντηση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23/06/2022, στο αμφιθέατρο 02 στις 11.30.

Επ. Καθ. Αντώνης Πέππας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Προκαταβολή για την Πρακτική Άσκηση Ι και ΙΙ

Οι φοιτητές/φοιτήτριες της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ που θα πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση (Ι και ΙΙ) έως και την 31η Οκτωβρίου 2022 και έχουν καταθέσει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΜΠ, μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, προκειμένου να τους χορηγηθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αποζημίωσης (απόφαση 4ης/2022 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 08.06.2022).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Δημήτρης Καλιαμπάκος

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι, Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Συμπλήρωση Αίτησης Πρακτικής Άσκησης Ι

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν τον Ιούλιο του 2022 την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Ι  http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=50 στα “ΈΝΤΥΠΑ” έχει αναρτηθεί το αρχείο «αίτηση πρακτικής». Όσοι επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή αποζημίωσης πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο, να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία, να το υπογράψουν και να το αποστείλουν με e-mail στην κα Χρύσα Κυρίτση (kiritsi@central.ntua.gr). Στο πάνω μέρος της αίτησης πρέπει να αναγράφεται «Πρακτική Ι Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών».

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε την κα Κυρίτση στο 210 7721090.

Η διαδικασία αυτή πρέπει ολοκληρωθεί πριν από την αναχώρηση των φοιτητών.

Επ. Καθ. Αντώνης Πέππας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Aναλυτικά στοιχεία Eπισκέψεων Περιοδείας 2022

Ενημερώνουμε τους  φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης Ι το αρχείο με τα αναλυτικά στοιχεία των επισκέψεων για κάθε εταιρία, όπως έχουν καθοριστεί μέχρι τώρα. Οι οδηγίες δύναται να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κρίσης και τις τυχόν νέες απαιτήσεις των εταιριών σε σχέση με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για την προστασία των φοιτητών.

http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=45

Επ. Καθ. Αντώνης Πέππας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Τελικό πρόγραμμα Περιοδείας 2022

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που πρόκειται να εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι τον Ιούλιο 2022, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης Ι το τελικό πρόγραμμα της Περιοδείας http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=40.

Με μπλε χρώμα σημειώνονται οι διανυκτερεύσεις των σπουδαστών ανά διαδρομή.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204).

Επ. Καθ. Αντώνης Πέππας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Οριστικοποίηση Εγγραφών Περιοδείας 2022

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, ότι οριστικοποιήθηκαν οι εγγραφές για το μάθημα της Πρακτικής Ι που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο του 2022.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204, mail: praktiki1@metal.ntua.gr).

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Πρακτική Άσκηση ΙΙ – Κατανομή θέσεων

Η κατανομή των θέσεων για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ του 2022 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου και ώρα 11:45, στο Αμφιθέατρο 01 της Σχολής.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες της Σχολής που θα πραγματοποιήσουν φέτος Πρακτική Άσκηση ΙΙ να παραβρεθούν στη διαδικασία. Όσοι/όσες φοιτητές και φοιτήτριες δεν μπορέσουν να παραβρεθούν, θα πρέπει να συνεννοηθούν με κάποιον άλλο φοιτητή προκειμένου να τους «εκπροσωπήσει» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και να στείλουν έγκαιρα email στη διεύθυνση praktiki@metal.ntua.gr με το όνομά τους και το όνομα του φοιτητή – εκπροσώπου.

Για οποιαδήποτε απορία ενόψει της κατανομής, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση praktiki@metal.ntua.gr ή στον κ. Λυμπέρη Τσάμπρα (201 7722573, Ορυκτολογικό Μουσείο της Σχολής).

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Βαθμολόγηση του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022

Αφορά φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν (οποιαδήποτε έτος, συμπεριλαμβανομένου του 2021) Πρακτική Άσκηση ΙΙ και δεν έχουν λάβει βαθμό.

Όσοι/όσες φοιτητές και φοιτήτριες έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν (οποιαδήποτε έτος πριν το 2022) Πρακτική Άσκηση ΙΙ και επιθυμούν να καταθέσουν εργασία επί της οποίας θα βαθμολογηθούν, καλούνται να υποβάλουν την εργασία τους το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2022. Οι εργασίες πρέπει:

  • να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στο μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής, κ. Λυμπέρη Τσάμπρα (Ορυκτολογικό Μουσείο της Σχολής, 210 7722573), και ταυτόχρονα
  • να αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) στην πλατφόρμα του μαθήματος στο Helios [στην ενότητα Υποβολή εργασιών (εκπόνηση πριν το 2022)].

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν επιθυμούν να καταθέσουν εργασία, θα λάβουν βαθμό έξι (6) στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022.

Οδηγίες σχετικά με τη συγγραφή της εργασίας, μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=500

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση praktiki@metal.ntua.gr ή στον κ. Λυμπέρη Τσάμπρα (201 7722573).

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Σχετικά με την κατανομή θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Για την καλύτερη οργάνωση της επικείμενης διαδικασίας κατανομής θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΙΙ (θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση σύντομα), παρακαλούνται:

  • όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες έχουν εξασφαλίσει “προσωπική” θέση πρακτικής να στείλουν email με τίτλο ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΑ ΙΙ στη διεύθυνση praktiki@metal.ntua.gr, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό τους, το όνομα της εταιρείας/επιχείρησης, την περίοδο που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική, και τον κωδικό της θέσης στο σύστημα ΑΤΛΑΣ (εφόσον τον γνωρίζουν).
  • όσοι/όσες έχουν επιλέξει να πραγματοποιήσουν πρακτική εκτός συστήματος ΑΤΛΑΣ (π.χ. πρακτική στο εξωτερικό μέσω Erasmus ή σε περιόδους άλλες από αυτές που επιτρέπει το σύστημα), παρακαλούνται επίσης να στείλουν email με τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ στη διεύθυνση praktiki@metal.ntua.gr, δηλώνοντας απλώς το ονοματεπώνυμό τους και το όνομα της εταιρείας/επιχείρησης.

Παρακαλούμε η ενημέρωση να γίνει έως και την Κυριακή 8 Μαΐου.

Γ. Ζευγώλης
Επίκ. Καθηγητής ΣΜΜΜ ΕΜΠ
Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ