Ολοκλήρωση διαδικασιών υποβολής δικαιολογητικών Π.Α.Ι

Οι φοιτητές του 7ουεξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι εκπόνησαν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, παρακαλούνται να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες υποβολής των δικαιολογητικών  το αργότερο έως την Τετάρτη 15/12/2021.

Κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο γραφείο 2.27 (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος), στην κα Κερασοβίτου ώρες 08.00-13.30.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204, e-mail: praktiki1@metal.ntua.gr).

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Για τους φοιτητές που εκπονήσαν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι εκπονήσαν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι στην ιστοσελίδα της ΠΑ  στα “ΈΝΤΥΠΑ” έχει αναρτηθεί το αρχείο “αίτηση πρακτικής”. Όσοι δεν έχουν μέχρι στιγμής υποβάλει  αίτηση για την προκαταβολή και επιθυμούν να λάβουν το 50% της αποζημίωσης μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, πρέπει να το εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία να το υπογράψουν και να το αποστείλουν με e-mail στην κα Χρύσα Κυρίτση (kiritsi@central.ntua.gr).  Στο πάνω μέρος της αίτησης πρέπει να αναγραφεί η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών.

Παράλληλα, όσοι σπουδαστές δεν επιθυμούν να λάβουν την προκαταβολή, αλλά επιλέγουν να λάβουν ολόκληρο το ποσό της αποζημίωσης με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ελέγχου, δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε την κα Κυρίτση στο 210 7721090.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Ώρες Αναχώρησης Πούλμαν για την Περιοδεία 7ου εξαμήνου

Οι ώρες αναχώρησης των πούλμαν για την Πρακτική Ι του 7ου εξαμήνου.

Σημείο Αναχώρησης:

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Στοιχεία επισκέψεων Πρακτικής Άσκησης Ι

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 7ουεξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης Ι το πρόγραμμα της Περιοδείας όπου αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των επισκέψεων για κάθε εταιρεία: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=45.

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Ώρες Αναχώρησης των πούλμαν για την Πρακτική Ι 9ου εξαμήνου

Ώρες και σημείο Αναχώρησης των πούλμαν για την Πρακτική Ι 9ου εξαμήνου:

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Ανάρτηση Οδηγιών και Στοιχεία Επισκέψεων Περιοδείας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης Ι οι αναλυτικές οδηγίες καθώς και το πρόγραμμα της Περιοδείας όπου αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των επισκέψεων για κάθε εταιρεία.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Έντυπο Αίτησης Πρακτικής για την Πρακτική Άσκηση Ι

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, ότι στα “ΕΝΤΥΠΑ” έχει αναρτηθεί το αρχείο “αίτηση πρακτικής“. Όσοι επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή πρέπει το εκτυπώσουν, να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία να το υπογράψουν και να το αποστείλουν με e-mail στην κα Χρύσα Κυρίτση (kiritsi@central.ntua.gr). Στο πάνω μέρος της αίτησης πρέπει να αναγραφεί η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε την κα Κυρίτση στο 210 7721090. Η διαδικασία αυτή πρέπει ολοκληρωθεί πριν από την αναχώρηση των σπουδαστών.

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Πρόγραμμα Περιοδείας 2021 και Επιλογή διαδρομών

Οι φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, παρακαλούνται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα της περιοδείας 2020-2021 στο ακόλουθο link: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=40

Στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει μια διαδρομή από το πρόγραμμα και οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πρέπει να ενημερώσουν για την επιλογή της διαδρομής την κα Κερασοβίτου έως τις 20/10/2021 και ώρες 08.00-13.30.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας διαδρομής από δύο ομάδες
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204, e-mail: praktiki1@metal.ntua.gr).

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Συνάντηση Ενημέρωσης για την Περιοδεία έτους 2020 – 2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, να παρευρεθούν στη συνάντηση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/10/2021, στην αίθουσα 102 στις 13.30.

Δυνατότητα διαδικτυακής ενημέρωσης στο ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m76ab2316112e2a3bf042bd8a2301caf7

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Σύσταση Ομάδων για την Πρακτική Άσκηση Ι

Οι φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, παρακαλούνται να προβούν στην δημιουργία ομάδων των 20 ατόμων.

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίσει δύο εκπροσώπους. Οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πρέπει να καταθέσουν ονομαστική κατάσταση των μελών των ομάδων τους σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ονοματεπώνυμο Κινητό τηλέφωνο
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Κατάθεση των καταστάσεων στο γραφείο 2.27 (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος), στην κα Κερασοβίτου έως τις 12/10/2021 και ώρες 08.00-13.30. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204, e-mail: praktiki1@metal.ntua.gr).

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια ΕΜΠ

Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι