Πρόγραμμα Περιοδείας 2021 και Επιλογή διαδρομών

Οι φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, παρακαλούνται να ενημερωθούν για το πρόγραμμα της περιοδείας 2020-2021 στο ακόλουθο link: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=40

Στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει μια διαδρομή από το πρόγραμμα και οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πρέπει να ενημερώσουν για την επιλογή της διαδρομής την κα Κερασοβίτου έως τις 20/10/2021 και ώρες 08.00-13.30.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή μιας διαδρομής από δύο ομάδες
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204, e-mail: praktiki1@metal.ntua.gr).

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Συνάντηση Ενημέρωσης για την Περιοδεία έτους 2020 – 2021

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, να παρευρεθούν στη συνάντηση ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13/10/2021, στην αίθουσα 102 στις 13.30.

Δυνατότητα διαδικτυακής ενημέρωσης στο ακόλουθο σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m76ab2316112e2a3bf042bd8a2301caf7

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια ΕΜΠ
Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Σύσταση Ομάδων για την Πρακτική Άσκηση Ι

Οι φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, παρακαλούνται να προβούν στην δημιουργία ομάδων των 20 ατόμων.

Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίσει δύο εκπροσώπους. Οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πρέπει να καταθέσουν ονομαστική κατάσταση των μελών των ομάδων τους σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Ονοματεπώνυμο Κινητό τηλέφωνο
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

Κατάθεση των καταστάσεων στο γραφείο 2.27 (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος), στην κα Κερασοβίτου έως τις 12/10/2021 και ώρες 08.00-13.30. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204, e-mail: praktiki1@metal.ntua.gr).

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια ΕΜΠ

Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Ανακοίνωση για την Περιοδεία έτους 2020

Οι φοιτητές του 7ου και 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι, παρακαλούνται να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες της εγγραφής τους το αργότερο έως την Παρασκευή 08/10/2021.

Σημειώνεται ότι η ΠΑΙ συνιστά υποχρεωτικό μάθημα του 6ου εξαμήνου της Σχολής και η εκπόνηση της, εφόσον αυτό είναι δυνατόν με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, αποτελεί προ απαίτηση για την κτήση του Διπλώματος της Σχολής.

Κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο γραφείο 2.27 (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος), στην κα Κερασοβίτου έως τις 08/10/2021 και ώρες 08.00-13.30.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204, e-mail: praktiki1@metal.ntua.gr ).

 

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια  ΕΜΠ

Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Ανακοίνωση για την ΠΑ-1 (Περιοδεία) Έτους 2021

Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι που λόγω των μέτρων του COVID 19 δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί κατά το θέρος του 2021 , παρακαλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής Ι http://www.praktiki.metal.ntua.gr για την ενημέρωσή τους. Στην ιστοσελίδα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την διεξαγωγή της Περιοδείας.

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή  στη Πρακτική Άσκηση Ι, οι σπουδαστές παρακαλούνται να ακολουθήσουν τα εξής στάδια:

Α. Εγγραφή του φοιτητή στο μάθημα ΠΑ της Σχολής του

Β. Εγγραφή του Φοιτητή στο «ΠΡΑΞΙΣ»

 • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://praktiki.ntua.gr θα επιλέξετε Σύνδεση στο Πράξις, την σχολή σας και με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή στα εκάστοτε εξάμηνα σπουδών εισέρχεστε στο πρόγραμμα.
 • Στην καρτέλα που θα σας εμφανιστεί θα συμπληρώσετε τα πεδία με τον αστερίσκο (υποχρεωτικά πεδία) με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Ειδικά στο πεδίο του τηλεφώνου θα πρέπει να κάνετε δύο καταχωρήσεις (ένα κινητό και ένα σταθερό), αλλιώς δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε.
 • Αφού καταχωρήσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία θα πατήσετε εγγραφή κάτω δεξιά στην οθόνη σας για να αποθηκευθούν τα στοιχεία σας. Μόλις γίνει αυτό, σας ζητάει το πρόγραμμα να επιλέξετε την πρακτική άσκηση που θα συμμετέχετε. Επιλέγετε ΠΑΙ 2021 και ξανά εγγραφή.Το πρόγραμμα δεν έχει logout, οπότε απλά κλείνετε την σελίδα χωρίς να χαθούν τα δεδομένα.Κατά την εγγραφή, συμπληρώνεται αυτόματα ως e–mail αυτό που σας έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ (XXXXXXX@central.ntua.gr). Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το e–mail, επικαιροποιώντας τα στοιχεία εγγραφής σας.

Γ.Yποβολή από τον φοιτητή των παρακάτω δικαιολογητικών

 Γ1. Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
(Δείτε εδώ, εδώ και εδώ τα σχετικά υποδείγματα)
Η Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ εκδίδεται μόνο από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή.

Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω των γονιών τους, μπορούν να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τα εν λόγω δεδομένα όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙKA (www.ika.gr) εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες.

Προσοχή: Αν είστε ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο θα πρέπει και πάλι να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζετε ασφαλιστικό φορέα.

Γ2. Δήλωση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Η δήλωση ΙΒΑΝ θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη ηλεκτρονικά και θα φέρει υπογραφή του δικαιούχου. (Κατεβάστε από εδώ το σχετικό pdf). Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μια από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK και πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο φοιτητής. Η επιλογή της τράπεζας είναι ελεύθερη. Σημειώνεται όμως, πως αν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας δεν θα υπάρχουν κρατήσεις κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες ενδέχεται να υπάρξουν.

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, θα πρέπει να ανοιχθεί νέος λογαριασμός με πρώτο όνομα αυτό του φοιτητή.

Γ3. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (σε ηλεκτρονική μορφή) του ανωτέρου τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

Γ4. Αντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Γ5. Έγγραφο στο οποίο να αναγράφονται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ
ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι 28/09/2021 – 05/10/2021.

Κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο γραφείο 2.27 (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος), στην κα Κερασοβίτου έως τις 05/10/2020 και ώρες 08.00-14.00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204).

 

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια  ΕΜΠ

Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Χωρίς κατηγορία

Ανακοίνωση για την ΠΑ-1 (Περιοδεία) Έτους 2020

Οι φοιτητές του 9ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι που λόγω των μέτρων του COVID 19 δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί κατά το θέρος του 2020, παρακαλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής Ι http://www.praktiki.metal.ntua.gr για την ενημέρωσή τους. Στην ιστοσελίδα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την διεξαγωγή της Περιοδείας.

Προκειμένου να ολοκληρώσουν την συμμετοχή τους στη Πρακτική Άσκηση Ι, οι σπουδαστές παρακαλούνται να υποβάλουν στο γραφείο της ΠΑΙ  γραφείο 2.27 (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

 1. Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
  (Δείτε εδώ, εδώ και εδώ τα σχετικά υποδείγματα)
  Η Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ εκδίδεται μόνο από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή. Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω των γονιών τους, μπορούν να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τα εν λόγω δεδομένα όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙKA (www.ika.gr) εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες.Προσοχή: Αν είστε ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο θα πρέπει και πάλι να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζετε ασφαλιστικό φορέα.
 2. Δήλωση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού
  Η δήλωση ΙΒΑΝ θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη ηλεκτρονικά και θα φέρει υπογραφή του δικαιούχου. (Κατεβάστε από εδώ το σχετικό pdf). Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μια από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK και πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο φοιτητής. Η επιλογή της τράπεζας είναι ελεύθερη. Σημειώνεται όμως, πως αν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας δεν θα υπάρχουν κρατήσεις κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες ενδέχεται να υπάρξουν.Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, θα πρέπει να ανοιχθεί νέος λογαριασμός με πρώτο όνομα αυτό του φοιτητή.
 3. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (σε ηλεκτρονική μορφή) του ανωτέρου τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.
 4. Αντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 5. Έγγραφο στο οποίο να αναγράφονται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Η περίοδος υποβολής των δικαιολογητικών είναι 28/09/2021 – 05/10/2021.

Κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο γραφείο 2.27 (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος), στην κα Κερασοβίτου έως τις 05/10/2020 και ώρες 08.00-14.00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204).

 

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια  ΕΜΠ

Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Προκαταβολή Πρακτικής ΙΙ

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές που πραγματοποιούν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ ότι στα “Εγγραφα” έχει αναρτηθεί το αρχείο “αίτηση πρακτικής”. Όσοι επιθυμούν να λάβουν προκαταβολή πρέπει το εκτυπώσουν, να συπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία να το υπογράψουν και να το αποστείλουν με e-mail στην κα Γεωργία Αυγερινού (gavgerinou@gmail.com). Στο πάνω μέρος της αίτησης πρέπει να αναγραφεί η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε την κα Αυγερινού στο 210 7721817.

Η διαδικασία αυτή έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί πριν από την αναχώρηση των σπουδαστών. Η σχολή απολογείται για το γεγονός ότι αυτό δεν κατέστει δυνατό λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Παρακαλώ για τη συνεργασία σας
Α. Κούρτης
Χειριστής ΠΑΙΙ Σχολής ΜΜΜ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Οδηγίες ΠΑΙΙ

Για όσους δεν έχουν ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της Πρακτικής της Σχολής για το τι θα πρέπει να προσκομίσουν στο κεντρικό γραφείο Πρακτικής μετά τη λήξη της Πρακτικής ΙΙ σας παραθέτω το αντίστοιχο τμήμα από τις οδηγίες. Το αρχείο που πρέπει να συμπληρωθεί υπάρχει στην ιστοσελίδα της Πρακτικής της Σχολής αλλά θα το ανεβάσω και στα έγγραφα στο mycourses.

Α. Κούρτης

“Ο φοιτητής υποχρεούται να απασχολείται καθημερινώς επί της προσυμφωνηθείσας θεματικής περιοχής και να ακολουθεί το πρόγραμμα εργασιών της επιχείρησης και τις υποδείξεις του υπευθύνου της επιχείρησης για τον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας του. Κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Π.Α., ο αντίστοιχος Επόπτης (μέλος ΔΕΠ) βρίσκεται σε επαφή με τον υπεύθυνο της επιχείρησης για τον έλεγχο της πορείας του φοιτητή και την καθοδήγηση της εργασίας του ενώ κατά περιπτώσεις πραγματοποιούνται επισκέψεις των εποπτών καθηγητών στους φορείς υποδοχής προκειμένου να γίνει έλεγχος της διεξαγωγής της Π.Α. ΙΙ των φοιτητών.

Το αργότερο εως 10 ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Π.Α. ΙΙ (έως τις 10 Σπτεμβρίου) οι φοιτητές καταθέτουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ, τα παρακάτω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η ως ανω προθεσμία εμπίπτει στο χρονικό διάστημα που το ΕΜΠ είναι κλειστό λόγω θερινών διακοπών, η ημερομηνία αυτή μετατίθεται την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας του Ιδρύματος.”

 • Tη “Βεβαίωση Εκτέλεσης Π.Α. ΙΙ”εις διπλούν πρωτότυπη, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Φ.Υ. στον οποίο πραγματοποιήθηκε η Π.Α. ΙΙ. Στη βεβαίωση αυτή αναφέρονται τα αναλυτικά στοιχεία του Φ.Υ., η χρονική περίοδος απασχόλησης του φοιτητή καθώς και το αντικείμενο της εργασίας του κατά τη διάρκεια παραμονής του. Συμπληρώνονται όλα τα ζητούμενα στοιχεία ενώ υπογράφονται από τον επιβλέποντα μηχανικό της εταιρείας με μπλε στυλό (όχι μαύρο) και σφραγίζονται με σφραγίδα της εταιρείας και όχι του μηχανικού στα υποδεικνυόμενα σημεία.
 • Tο “Καθημερινό Δελτίο Εργασίας”όπου αναφέρονται σε καθημερινή βάση αναλυτικά οι εργασίες του φοιτητή. Οι σπουδαστές που μεταβαίνουν εκτός Αττικής πρέπει να αναφέρουν όλες τις ημέρες (και τα σαββατοκύριακα) στο Καθημερινό δελτίο Εργασίας, ενώ εκείνοι που παραμένουν εντός Αττικής, μόνον τις ημέρες που εργάστηκαν (καθημερινές)
 • Ημερολόγιο Εργασιών, το οποίο συντάσσεται από τον σπουδαστή, έκτασης όχι μικρότερης των 3 σελίδων, στο οποίο θα αναφέρεται ο Φορέας Υποδοχής και σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας του, καθώς και το αντικείμενο εργασιών του σπουδαστή κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του.
 • Παραστατικά Οδοιπορικών (όσοι φοιτητές διαθέτουν)
 • Παραστατικά Διαμονής (όσοι φοιτητές διαθέτουν)
 • MONO την ημέρα λήξης ή την επόμενη ημέρα της λήξηςτης πρακτικής του άσκησης οι σπουδαστές θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa προκειμένου να συμπληρώσουν όλα τα πεδία του ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο.
Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Επόπτες Καθηγητές ΠΑΙΙ 2021 – Τελική Κατάταξη

Ενημερώνονται οι σπουδαστές που θα εκπονήσουν την Πρακτική Ασκηση ΙΙ το διάστημα μεταξύ Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021, ότι στην ιστοσελίδα του μαθήματος, στην ενότητα Εγγραφα έχει αναρτηθεί η τελευταία κατάσταση με τους Επόπτες Καθηγητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ.

Η διδάσκουσα
Κατερίνα Αδάμ
Επιστημονική Υπεύθυνος Πρακτικής Ασκησης
ΣΜΜΜ-ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Οδηγίες Πρακτικής ΙΙ

Αγαπητοί σπουδαστές, αγαπητές σπουδάστριες
Για όσους δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες από το κεντρικό γραφείο Πρακτικής σας επισημαίνω τα βήματα που δεν πρέπει να ξεχάσετε.
Ε2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου εισόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa, από τον φοιτητή.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μία (1) εβδομάδα πριν την έναρξη έως και την ημέρα έναρξης της ΠΑ.
Ε3. Αναγγελία έναρξης ΠΑ στο «ΕΡΓΑΝΗ» από τον Φορέα Υποδοχής (έντυπο Ε3.5 αναγγελίας έναρξης πρακτικής άσκησης). Ο φοιτητής πρέπει να παραδώσει στον ΦΥ το υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αντίτυπο του πρωτοκόλλου συνεργασίας πριν την έναρξη της ΠΑ, προκειμένου ο ΦΥ να προβεί στην εμπρόθεσμη αναγγελία έναρξης της ΠΑ στο «ΕΡΓΑΝΗ».
Ε4. Αναγγελία λήξης ΠΑ στο «ΕΡΓΑΝΗ» από τον Φορέα Υποδοχής (έντυπο Ε3.5 αναγγελίας λήξης πρακτικής άσκησης).
E5. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου εξόδου που βρίσκεται στο σύνδεσμο https://apps.edeil.ntua.gr/praktiki-espa, από τον φοιτητή.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης και σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.

Ε6. Προσκόμιση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ των παραδοτέων όπως ορίζονται από την εκάστοτε Σχολή, ΑΥΣΤΗΡΑ έως 10 μέρες μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ.
Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ