Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εργασιών Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές που έχουν πραγματοποιήσει την Πρακτική Άσκηση ΙΙ ότι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των εργασιών είναι η  Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020. Η κατάθεση γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον κ. Α. Κούρτη.

Για όσους εκπόνησαν την Πρακτική τους Άσκηση τον Σεπτέμβριο του 2020, η καταληκτική ημερομηνία  είναι η Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Κατάθεση Εγγράφων για την Περιοδεία

Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα ώστε να πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση I μέχρι τη λήξη της  τρέχουσας ημερολογιακής χρονιάς.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης και της προετοιμασίας της Πρακτικής Άσκησης Ι, ενημερώνονται οι φοιτητές της Σχολής που προγραμματίζουν να συμμετέχουν στην Περιοδεία και έχουν ολοκληρώσει την ηλεκτρονική εγγραφή τους, να καταθέσουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204) το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN (αρχείο excel) και το έντυπο από Τραπεζικό Λογαριασμό ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου, που θα πιστοποιεί τον αριθμό ΙΒΑΝ.

Λόγω των έκτακτών μέτρων προστασίας από τον Covid 19 η προσέλευση των φοιτητών θα γίνεται τμηματικά αλφαβητικά ως εξής:

 1. Α – Δ προσέλευση την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου – ώρες προσέλευσης 10.00-13.00
 2. Ε – ΜΑΥΡ προσέλευση την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου – ώρες προσέλευσης 09.00-13.00
 3. ΜΑΧ – Π  προσέλευση την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου – ώρες προσέλευσης 09.00-13.00
 4. Ρ – Ω προσέλευση την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου – ώρες προσέλευσης 09.00-13.00

Σας ενημερώνουμε ότι η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

Από το γραφείο της Πρακτικής Ι θα ενημερώνονται και για τυχόν εκκρεμότητες σχετικά με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αλλαγή στην ημερομηνία ή ώρα προσέλευσης, παρακαλώ απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο τηλ: 210-7722204, ώρες 08.00 – 14.00 ή αποστείλετε mail στο praktiki1@metal.ntua.gr

 

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Επιστημονική Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης της ΣΜΜΜ
Αναπλ. Καθηγήτρια  ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Για όσους εκπόνησαν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2020

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές που πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2020  ότι σε συνέχεια του από 19/6/2020 ηλεκτρονικού μηνύματος για την δήλωση του ονόματος σας στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από τον Φορέα Υποδοχής, και την σχετική ενημέρωση από το Γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ, ότι στα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ για την ολοκλήρωση της Πρακτικής  Άσκησης, περιλαμβάνεται και το έντυπο 3.5 από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (έναρξης και λήξης της Πρακτικής) εκτυπωμένο και με την υπογραφή και σφραγίδα από τον Φορέα Υποδοχής. Το έντυπο παρέχεται από τον Φορεά Υποδοχής ο οποίος έχει κάνει τη δήλωση της Πρακτικής στο σύστημα. Το Γραφείο ΠΑ του ΕΜΠ θα δεχθεί τόσο πρωτότυπα όσο και σκαναρισμένα αρχεία, αρκεί να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή.

 

Η Επιστημονική Υπεύθυνος της ΠΑ της Σχολής ΜΜΜ
Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Aναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Ανακοίνωση για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που εκπόνησαν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2020 (Ιούλιο και Αύγουστο), να προσέλθουν στο γραφείο της Επιστ. Υπευθύνου της ΠΑΙΙ, Αναπλ. Καθηγήτριας Κ. Αδάμ, την Πέμπτη 3/9/2020 (από 10:00-13:00) και την Παρασκευή 4/9/2020 (από 10:00-13:00), προκειμένου να παραλάβουν τις απαραίτητες βεβαιώσεις Επιστημονικού Υπευθύνου για να τις καταθέσουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Ε.Μ.Π. μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη δυνατότητας παραλαβής των εγγράφων τις παραπάνω ημερομηνίες, αυτά θα βρίσκονται διαθέσιμα στο Γραφείο του Δρ. Α. Κούρτη, -1.1 μέχρι τις 11/9/2020 .

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Αναπλ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Καταβολή μέρους της Προκαταβολής για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Οι φοιτητές που θα εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση έως και την 31η Οκτωβρίου 2020 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, προκειμένου να τους καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αποζημίωσης (απόφαση 6ης/2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 29.05.2020).

Κατερίνα Αδάμ, Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ
Επιστημονική Υπεύθυνη της ΠΑ της ΣΜΜΜ ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Βήματα για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ 2020

Οι σπουδαστές θα πρέπει:

 • Να επισκεφτούν το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr) και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ως προπτυχιακοί φοιτητές.
 • Να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής (έντυπα) (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=186) και να συμληρώσουν το αρχείο «Συμπλήρωση Προσωπικών Στοιχείων» το οποίο και να αποστείλουν στο email: praktiki@metal.ntua.gr έως το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2020. Το αρχείο αυτό θα σταλλεί από τη Σχολή στον φορεά υποδοχής μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής των θέσεων. Όσοι έχουν προσωπική θέση παρακαλούνται να φροντίσουν οι ίδιοι για την αποστολή του αρχείου στον φορέα υποδοχής.
 • Να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης του Ε.Μ.Π. (http://praktiki.ntua.gr/site/schools.html) και να κατεβάσουν το αρχείο της Σύμβασης που αντιστοιχεί στη Σχολή (Λήψη Σύμβασης). Να συμπληρώσουν στο αρχείο τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά και να το αποστείλουν στο email: praktiki@metal.ntua.gr έως το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου 2020 για να προωθηθεί στις αντίστοιχες εταιρείες υποδοχής. Όσοι έχουν προσωπική θέση παρακαλούνται να φροντίσουν οι ίδιοι για την αποστολή του αρχείου στον φορέα υποδοχής.
 • Να ακολουθήσουν τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί από το Κεντρικό γραφείο πρακτικής για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (http://praktiki.ntua.gr/site/pdf/announcements/instructions.pdf)
 • Να παρακολουθούν καθημερινά τις ανακοινώσεις στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (http://praktiki.ntua.gr) και της Σχολής (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=89) για θέματα σχετικά με την πρακτική άσκηση.
 • Όσοι χρειάζονται αποζημίωση διαμονής παρακαλούνται να το αιτηθούν αποστέλλοντας e-mail στο praktiki@metal.ntua.gr έως το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Ιουνίου 2020.
 • Πληροφορίες σχετικά με τα παραστατικά διαμονής και τα παραστατικά οδοιπορικών στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής (οδηγίες) (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=500)
 • Μέσα σε διάστημα 10 ημερών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρακτικής της Σχολής ο Πίνακας κατανομής θέσεων (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=498) και ορισμός επόπτη για κάθε φοιτητή.
Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Κατάλογος Θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΙΙ 2020

Ενημερώνονται οι σπουδαστές που θα εκπονήσουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι 2020, ότι οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.Η συνάντηση με τους σπουδαστές για την διανομή των θέσεων θα πραγματοποιηθεί τη ΠΕΜΠΤΗ 04/06/2020, μέσω Webex τις παρακάτω ώρες:

Κατεύθυνση Ώρα
Μεταλλευτική Τεχνολογία και Γεωτεχνολογία 15.30
Μεταλλουργικές Διεργασίες, Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών, Περιβαλλοντική Μηχανική & Γεωπεριβάλλον 17.00

Webex Meeting link: https://meetingsemea9.webex.com/meetingsemea9/j.php?MTID=m7fac764749ec36d0c7fa80b818f2c3d8

Meeting number: 163 708 2357
Password: pCN4Fu9TDD2 (72643898 from phones and video systems)
Host key: 946309

Σπουδαστές που ανήκουν είτε οι ίδιοι  είτε άτομα του άμεσου περιβάλλοντός τους, στις ευπαθείς ομάδες, πριν την συνάντηση της 4/6/2020 να ενημερώσουν την Επιστημονική Υπεύθυνη της ΠΑ της Σχολής ΜΜΜ Αν. Καθηγήτρια Κ. Αδάμ, η/και τον χειριστή της ΠΑΙΙ Δρ. Α. Κούρτη.

Η συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Οδηγίες Λειτουργίας Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

 

Έως και 24/05/2020:

Φοιτητές: Εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» και ηλεκτρονική αποστολή των προβλεπόμενων εγγράφων.
Χειριστές: Ειδοποίηση φοιτητών που έχουν εκκρεμότητες με σκοπό την ελαχιστοποίησή τους.

Εκτέλεση Πρακτικής Άσκησης: 01/07/2020 – 31/10/2020 (σε μεμονωμένες περιπτώσεις επιτρέπεται η έναρξη και τον Ιούνιο)

 

Από 25/05/2020:

Το Γραφείο ΠΑ δέχεται φοιτητές. Η προσέλευση των φοιτητών, για λόγους ασφάλειας υγείας, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και η βέλτιστη διαχείριση (διακίνηση) εγγράφων. Οι ημέρες κατά τις οποίες ο χειριστής κάθε Σχολής θα δέχεται τους αντίστοιχους φοιτητές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Σχολή
Mail χειριστή
Τηλέφωνο χειριστή
Ημέρες
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
kerasia@central.ntua.gr
2107722031
Τρ, Πε, Πα
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
kerasia@central.ntua.gr
2107722031
Τρ, Πε, Πα
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
dimal@survey.ntua.gr
2107722821
Τρ, Πα
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
kyrka@central.ntua.gr
2107723601
Δε, Τρ,Πε
Σχολή Χημικών Μηχανικών
dimvass@central.ntua.gr
2107724048
Δε, Τε
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
theokarl@survey.ntua.gr
2107722128
Δε, Τε, Πα
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
theokarl@survey.ntua.gr
2107722128
Δε, Τε, Πα

Κάθε φοιτητής θα επισκέπτεται το Γραφείο ΠΑ μία μόνο φορά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με τον αντίστοιχο χειριστή, επικοινωνώντας προηγουμένως μαζί του με mail ή τηλεφωνικά (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στον πίνακα) για να:

 • παραδώσει τα πρωτότυπα έγγραφα για το IBAN
 • να προσκομίσει τα πέντε (5) υπογεγραμμένα και σφραγισμένα αντίτυπα του πρωτοκόλλου συνεργασίας
 • να υπογράψει τη σύμβαση ΕΣΠΑ και
 • να παραλάβει τους αντίστοιχους αριθμούς πρωτοκόλλου

Ο φοιτητής δεν θα εισέρχεται στο χώρο του γραφείου, αλλά θα εξυπηρετείται από ειδική θυρίδα.

Η ανωτέρω επίσκεψη πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως την 10η του προηγούμενου μήνα από την έναρξη της ΠΑ, καθώς αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των υπογεγραμμένων και σφραγισμένων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας.

Κάθε φοιτητής θα προσέρχεται στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, χωρίς συνεννόηση και θα παραλαμβάνει τα δύο (2) αντίτυπα των υπογεγραμμένων πρωτοκόλλων συνεργασίας, τις ημέρες που αναφέρονται στον πίνακα ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ (έναρξη πρακτικής τον Ιούλιο).

Σχολή
ΙΟΥΝΙΟΣ
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών
Πέμπτη 25
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Πέμπτη 25
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Παρασκευή 26
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τρίτη 30
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Δευτέρα 29
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Δευτέρα 29
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών
Τρίτη 30

Τα πρωτόκολλα θα βρίσκονται, ταξινομημένα ανά σχολή, σε τραπέζι στον εξωτερικό χώρο του Γραφείου ΠΑ.

Το γραφείο ΠΑ, έχει αλλάξει θέση και βρίσκεται στο σημείο που επισημαίνεται στον επισυναπτόμενο χάρτη.

Περισσότερες & αναλυτικότερες οδηγίες, αν χρειάζεται, θα μπορείτε να βρείτε και στις ιστοσελίδες της Πρακτικής Άσκησης κάθε Σχολής

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Παράταση ηλεκτρονικής αποστολής αρχικών εγγράφων μέχρι 24 Μαϊου 2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των αρχικών εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 24η Μαΐου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Ακολούθως θα πρέπει κάθε φοιτητής να αποστείλει ηλεκτρονικά (στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις/ανά σχολή), σε μορφή pdf.

Απαραίτητα, τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από το διαδικτυακό τόπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN
 3. έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των ″Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου″ από το διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.
 4. τη βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ
 5. το έγγραφο του ΙΒΑΝ, πλήρως συμπληρωμένο και θεωρημένο από την αντίστοιχη τράπεζα

Σημειώνεται ότι:

 • μετά την 24η Μαΐου 2020, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει με φυσική παρουσία στο Κεντρικό Γραφείο ΠΑ ΜΟΝΟ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει το
  αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.
 • Θα υπάρξει επόμενη ανακοίνωση (στις 20 Μαΐου 2020) για τη διαδικασία και τον τρόπο προσέλευσης των φοιτητών στο γραφείο ΠΑ, προκειμένου να προσκομίσουν τα έγγραφα και να ξεκινήσει η ΠΑ τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι φοιτητές μπορούν:

 • να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html)
 • να αποστέλλουν email στους αντίστοιχους χειριστές της ΠΑ
Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Παράταση ηλεκτρονικής αποστολής αρχικών εγγράφων μέχρι 10 Μαϊου 2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές του ΕΜΠ που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής των αρχικών εγγράφων παρατείνεται μέχρι την 10η Μαΐου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι είναι απαραίτητη η εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Ακολούθως θα πρέπει κάθε φοιτητής να αποστείλει ηλεκτρονικά (στις
αντίστοιχες ηλεκτρονικές διευθύνσεις/ανά σχολή), σε μορφή pdf.

Απαραίτητα, τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από το διαδικτυακό τόπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN
 3. έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των ″Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου″ από το διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.
 4. τη βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ
 5. το έγγραφο του ΙΒΑΝ, πλήρως συμπληρωμένο και θεωρημένο
  από την αντίστοιχη τράπεζα

Τα 1, 2, 3, μπορούν να αποσταλούν άμεσα, καθώς αυτά είτε βρίσκονται ήδη στην κατοχή των φοιτητών είτε εκδίδονται ηλεκτρονικά, ενώ για τα 4, 5 σε περίπτωση αδυναμίας απόκτησης, μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση (εντός της προθεσμίας).

Σημειώνεται ότι μετά τη λήξη της αναστολής, θα πρέπει κάθε φοιτητής να καταθέσει με φυσική παρουσία στο Κεντρικό Γραφείο ΠΑ ΜΟΝΟ το πρωτότυπο έγγραφο της βεβαίωσης IBAN και να παραλάβει τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι φοιτητές μπορούν:

 • να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html)
 • να αποστέλλουν email στους αντίστοιχους χειριστές της ΠΑ
Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ