Ερωτηματολόγια Εισόδου – Εξόδου Πρακτικής ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 και αντιμετώπισαν κάποιο θέμα στην υποβολή των ερωτηματολογίων εισόδου και εξόδου (αδυναμία υποβολής κάποιου από τα δύο ή και των δύο) να επικοινωνήσουν άμεσα με τον κο Κωνσταντίνο Γκάνη στο e-mail kgkanis@mail.ntua.gr αναφέροντας το πρόβλημα που αντιμετώπισαν, ώστε να λυθεί άμεσα.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Κατάθεση δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 (Ιούλιο, Αύγουστο), να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εκπόνησης της Πρακτικής στο Γραφείο Πρακτικής του Ε.Μ.Π. (κα Σ. Βενούτσου) έως την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019. Όσοι έχουν έξοδα διαμονής και μετακίνησης παρακαλούνται να τα καταθέσουν στον κο Α. Κούρτη (Γρ. –1.1 στη Σχολή) έως την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019. Εκπρόθεση κατάθεση εξόδων μετακίνησης θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφλησή τους.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Κατάθεση Εργασιών Π.Α.ΙΙ

Οι εργασίες της ΠΑΙΙ, θα κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον χειριστή της ΠΑΙΙ Δρ. Α. Κούρτη, Γρ. -1.1 έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου του θερινού εξαμήνου, και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.

Η Επιστημονική Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης
Κατερίνα Αδάμ, Αν. Καθηγήτρια, ΣΜΜΜ ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Πρόγραμμα αναχωρήσεων Λεωφορείων

Περιοδεία 2019 – Ενημέρωση για το πρόγραμμα αναχωρήσεων των λεωφορείων.

Πρόγραμμα Αναχωρήσεων Πούλμαν

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Παραλαβή υπογεγραμένων συμβάσεων για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 να επισκεφτούν το Γραφείο Πρακτικής (κα Σία Βενούτσου) την Πέμπτη 27/6/2019 ή την Παρασκευή 28/6/2019 προκειμένου να παραλάβουν την υπογεγραμένη σύμβασή τους την οποία θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πρώτη ημέρα έναρξης της Πρακτικής Άσκησης για να την παραδόσουν στον φορέα υποδοχής.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Ορθή Επανάληψη – Προκαταβολή αποζημίωσης Π. Α. ΙΙ

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να κάνουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 να επισκεφτούν την κα Χρύσα Κυρίτση στο Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τηλ. 2107721090) έως την Τετάρτη 26/6/2109 για να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία (Αριθμός Ταυτότητας, ΑΦΜ και ΙΒΑΝ) προκειμένου να λάβουν στους λογαριασμούς τους την προκαταβολή της αποζημίωσης για την εκτέλεση της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Ορθή επανάληψη – Προκαταβολή αποζημίωσης Περιοδείας

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που θα εκπονήσουν την Πρακτική Άσκηση Ι (Περιοδεία)  το καλοκαίρι του 2019, ότι μπορούν να προσέρχονται από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 έως την Τετάρτη 26  Ιουνίου 2019, στο Ταμείο των Οικονομικών Υπηρεσιών (κα Χ. Κυρίτση), προκειμένου να συμπληρώσουν αίτηση χορήγησης ποσού ίσου με το 50% της αποζημίωσης της Πρακτικής Άσκησης Ι, προς διευκόλυνση αντιμετώπισης των εξόδων σίτισης.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Κατάθεση Τεχνικών Εκθέσεων Πρακτικής ‘Ασκησης ΙΙ

Ενημερώνονται οι φοιτητές παρελθόντων εξαμήνων που δεν έχουν παραδόσει ακόμα την Τεχνική Έκθεση για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των Τεχνικών Εκθέσεων είναι η 28/6/2019 προκειμένου να συμπεριληφθεί η βαθμολογία στο δελτίο Ιουνίου 2019.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Στοιχεία επισκέψεων Περιοδείας 2019

Σας ενημερώνουμε πως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης Ι http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=45 το αναλυτικό πρόγραμμα της Περιοδείας όπου αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία των επισκέψεων για κάθε εταιρεία.

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Αναπλ. Καθηγήτρια  ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι

Αποζημίωση διαμονής για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να κάνουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 και αιτούνται αποζημίωση για τη διαμονή τους να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Κούρτη (τηλεωνικά στο 2107722051 ή περνώντας από το γραφείο του), για να επιβεβαιώσουν το IBAN του λογαριασμού τους προκειμένου να γίνει η κατάθεση του προβλεπόμενου ποσού.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ