Αρχεία ιστολογίου

Ερωτηματολόγια Εισόδου – Εξόδου Πρακτικής ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 και αντιμετώπισαν κάποιο θέμα στην υποβολή των ερωτηματολογίων εισόδου και εξόδου (αδυναμία υποβολής κάποιου από τα δύο ή και των δύο) να επικοινωνήσουν άμεσα

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Κατάθεση δικαιολογητικών Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πραγματοποίησαν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 (Ιούλιο, Αύγουστο), να καταθέσουν τα δικαιολογητικά εκπόνησης της Πρακτικής στο Γραφείο Πρακτικής του Ε.Μ.Π. (κα Σ. Βενούτσου) έως την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019. Όσοι

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Κατάθεση Εργασιών Π.Α.ΙΙ

Οι εργασίες της ΠΑΙΙ, θα κατατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στον χειριστή της ΠΑΙΙ Δρ. Α. Κούρτη, Γρ. -1.1 έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου του θερινού εξαμήνου, και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. Η Επιστημονική Υπεύθυνος της

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Παραλαβή υπογεγραμένων συμβάσεων για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 να επισκεφτούν το Γραφείο Πρακτικής (κα Σία Βενούτσου) την Πέμπτη 27/6/2019 ή την Παρασκευή 28/6/2019 προκειμένου να παραλάβουν την υπογεγραμένη σύμβασή

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Ορθή Επανάληψη – Προκαταβολή αποζημίωσης Π. Α. ΙΙ

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να κάνουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 να επισκεφτούν την κα Χρύσα Κυρίτση στο Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Τηλ. 2107721090) έως την Τετάρτη 26/6/2109 για να συμπληρώσουν τα

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Κατάθεση Τεχνικών Εκθέσεων Πρακτικής ‘Ασκησης ΙΙ

Ενημερώνονται οι φοιτητές παρελθόντων εξαμήνων που δεν έχουν παραδόσει ακόμα την Τεχνική Έκθεση για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ ότι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των Τεχνικών Εκθέσεων είναι η 28/6/2019 προκειμένου να συμπεριληφθεί η βαθμολογία στο δελτίο Ιουνίου 2019.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Αποζημίωση διαμονής για την Πρακτική Άσκηση ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να κάνουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 και αιτούνται αποζημίωση για τη διαμονή τους να επικοινωνήσουν με τον κ. Α. Κούρτη (τηλεωνικά στο 2107722051 ή περνώντας από το γραφείο του),

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Υπογραφή Συμβάσεων Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να κάνουν Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019, να επισκεφτούν τη Δευτέρα 10/6/2019 το Γραφείο πρακτικής του Ε.Μ.Π. (κα Βενούτσου) για να υπογράψουν τα  πρωτόκολλα συνεργασίας – ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Λήξη προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών συμμετοχής στην Π.Α. ΙΙ

Υπευνθυμίζεται στους σπουδαστές του 8ου Εξαμήνου που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση ΙΙ το καλοκαίρι του 2019 ότι η προθεσμία για την κατάθεση των απαραίτητων διακιολογητικών λήγει αύριο Τετάρτη 15/05/2019. Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα είναι δυνατή η υπογραφή

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Βήματα για την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης ΙΙ

Οι σπουδαστές θα πρέπει: Να επισκεφτούν το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr) και να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ως προπτυχιακοί φοιτητές. Να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής Άσκησης της Σχολής (έντυπα) (http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=186) και να συμληρώσουν

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ