Εξ Αποστάσεως Κατανομή Θέσεων ΠΑΙΙ 2021

Ενημερώνονται οι σπουδαστές του 8ου εξαμήνου οι οποίοι θα εκπονήσουν την ΠΑΙΙ το θέρος του 2021 να προσέλθουν τη Δευτέρα 7/6 σε εξ αποστάσεως συνάντηση για την κατανομή θέσεων πρακτικής στις επί μέρους Κατευθύνσεις, όπως φαίνεται παρακάτω:

Οι κατευθύνσεις

  • Μεταλλευτικής και Γεωτεχνικής 13.30-15.00μμ
  • Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών, 15.15-17.00μμ
  • Περιβάλλον   17.15-18.00μμ

Ο σύνδεσμος για την συνάντηση

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m4d6ce4596cd6e47d552fbc62bb65c712

Η Επιστημονική Υπεύθυνος

Αν. Καθηγήτρια Κατερίνα Αδάμ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ