Ανακοίνωση για την ΠΑ-1 (Περιοδεία) Έτους 2021

Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021 – 2022 οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το φθινόπωρο του 2021 την Πρακτική Άσκηση Ι που λόγω των μέτρων του COVID 19 δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί κατά το θέρος του 2021 , παρακαλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Πρακτικής Ι http://www.praktiki.metal.ntua.gr για την ενημέρωσή τους. Στην ιστοσελίδα δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες για την διεξαγωγή της Περιοδείας.

Προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή  στη Πρακτική Άσκηση Ι, οι σπουδαστές παρακαλούνται να ακολουθήσουν τα εξής στάδια:

Α. Εγγραφή του φοιτητή στο μάθημα ΠΑ της Σχολής του

Β. Εγγραφή του Φοιτητή στο «ΠΡΑΞΙΣ»

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://praktiki.ntua.gr θα επιλέξετε Σύνδεση στο Πράξις, την σχολή σας και με τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε για την εγγραφή στα εκάστοτε εξάμηνα σπουδών εισέρχεστε στο πρόγραμμα.
  • Στην καρτέλα που θα σας εμφανιστεί θα συμπληρώσετε τα πεδία με τον αστερίσκο (υποχρεωτικά πεδία) με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Ειδικά στο πεδίο του τηλεφώνου θα πρέπει να κάνετε δύο καταχωρήσεις (ένα κινητό και ένα σταθερό), αλλιώς δεν θα μπορέσετε να προχωρήσετε.
  • Αφού καταχωρήσετε όλα τα υποχρεωτικά πεδία θα πατήσετε εγγραφή κάτω δεξιά στην οθόνη σας για να αποθηκευθούν τα στοιχεία σας. Μόλις γίνει αυτό, σας ζητάει το πρόγραμμα να επιλέξετε την πρακτική άσκηση που θα συμμετέχετε. Επιλέγετε ΠΑΙ 2021 και ξανά εγγραφή.Το πρόγραμμα δεν έχει logout, οπότε απλά κλείνετε την σελίδα χωρίς να χαθούν τα δεδομένα.Κατά την εγγραφή, συμπληρώνεται αυτόματα ως e–mail αυτό που σας έχει αποδοθεί από το Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΕΜΠ (XXXXXXX@central.ntua.gr). Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε το e–mail, επικαιροποιώντας τα στοιχεία εγγραφής σας.

Γ.Yποβολή από τον φοιτητή των παρακάτω δικαιολογητικών

 Γ1. Βεβαίωση απογραφής ΕΦΚΑ – Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)
(Δείτε εδώ, εδώ και εδώ τα σχετικά υποδείγματα)
Η Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ εκδίδεται μόνο από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή.

Όσοι φοιτητές διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) είτε γιατί είναι οι ίδιοι ασφαλισμένοι στο πρώην ΙΚΑ είτε γιατί είναι ασφαλισμένοι μέσω των γονιών τους, μπορούν να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας, στο οποίο να αναγράφεται ο ΑΜΑ και ο ΑΜΚΑ τους. Εναλλακτικά, μπορούν να υποβάλουν τα εν λόγω δεδομένα όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙKA (www.ika.gr) εφόσον είναι πιστοποιημένοι χρήστες.

Προσοχή: Αν είστε ήδη ασφαλισμένοι σε άλλο ταμείο θα πρέπει και πάλι να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αλλάζετε ασφαλιστικό φορέα.

Γ2. Δήλωση ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Η δήλωση ΙΒΑΝ θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη ηλεκτρονικά και θα φέρει υπογραφή του δικαιούχου. (Κατεβάστε από εδώ το σχετικό pdf). Ο λογαριασμός θα πρέπει να είναι σε μια από τις τράπεζες ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΘΝΙΚΗ, ALPHA και EUROBANK και πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού θα πρέπει να είναι ο φοιτητής. Η επιλογή της τράπεζας είναι ελεύθερη. Σημειώνεται όμως, πως αν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας δεν θα υπάρχουν κρατήσεις κατά την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες ενδέχεται να υπάρξουν.

Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος λογαριασμός, θα πρέπει να ανοιχθεί νέος λογαριασμός με πρώτο όνομα αυτό του φοιτητή.

Γ3. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας (σε ηλεκτρονική μορφή) του ανωτέρου τραπεζικού λογαριασμού ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας, όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

Γ4. Αντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Γ5. Έγγραφο στο οποίο να αναγράφονται το ΑΦΜ και η ΔΟΥ
ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

 

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι 28/09/2021 – 05/10/2021.

Κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο γραφείο 2.27 (Σχολή Μ.Μ.Μ., 2ος όροφος), στην κα Κερασοβίτου έως τις 05/10/2020 και ώρες 08.00-14.00.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204).

 

Κατερίνα Αδάμ, M. Sc., Ph.D
Καθηγήτρια  ΕΜΠ

Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Χωρίς κατηγορία