Ώρες Αναχώρησης των πούλμαν για την Πρακτική Ι 9ου εξαμήνου

Ώρες και σημείο Αναχώρησης των πούλμαν για την Πρακτική Ι 9ου εξαμήνου:

 

 

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι