Ενδεικτικό πρόγραμμα Περιοδείας 2022

Οι φοιτητές του 6ου εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών, (ΣΜΜΜ) του ΕΜΠ, οι οποίοι πρόκειται να εκπονήσουν το καλοκαίρι του 2022 την Πρακτική Άσκηση Ι, παρακαλούνται να ενημερωθούν για το ενδεικτικό πρόγραμμα της περιοδείας 2022 στο ακόλουθο link: http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=40

Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει όλα τα στάδια της εγγραφής τους, να προβούν στην δημιουργία 5 ομάδων των 15-20 ατόμων. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να επιλέξει μια διαδρομή από το ενδεικτικό πρόγραμμα και να ορίσει δύο εκπροσώπους. Οι εκπρόσωποι των ομάδων θα πρέπει να αποστείλουν ονομαστική κατάσταση των μελών των ομάδων τους καθώς και την επιλογή της διαδρομής στο praktiki1@metal.ntua.gr έως τις 04/05/2022.

Προσοχή, η επιλογή μιας διαδρομής από δύο ομάδες δεν είναι δυνατή.

Σημειώνεται ότι όσοι φοιτητές εργάζονται μπορούν να επιλέξουν την διαδρομή 5. Η συγκεκριμένη ομάδα θα πραγματοποιήσει επισκέψεις σε φορείς, οι εγκαταστάσεις των οποίων βρίσκονται κοντά στο Νομό Αττικής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης Ι (κα. Ζ. Κερασοβίτου, 2ος Όροφος, Γραφείο 2.27, Τηλ:210-7722204 e mail: praktiki1@metal.ntua.gr).

Ιωάννης Ζευγώλης
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΠΑ της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι
Login