Ανάρτηση Βιογραφικού

Στην ενότητα Εργασίες (mycourses) έχει αναρτηθεί το αρχείο με τίτλο ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσετε και ανεβάσετε έως τη Δευτέρα 7/6/2021 που θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση κατανομής των θέσεων Πρακτικής. Το αρχείο αυτό αποστέλλεται από την Σχολή στο Φορέα Υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης.

Έχει δημιουργηθεί ως εργασία για να είναι δυνατή η ανάρτηση του αρχείου από μέρους σας.

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ