Αποζημίωση Διαμονής

Παρακαλούνται όσοι σπουδαστές πρόκειται να εκοικιάσουν κατάλυμα για τη διαμονή τους κατά της διάρκεια της εκπόνησης της Πρακτικής Άκησης ΙΙ να αποστείλλουν e-mail στο praktiki@metal.ntua.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, τον τόπο προορισμού και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού προκειμένου η Σχολή να προχωρήσει στην κατάθεση του ποσού των 600 ευρώ που δικαιούνται ως μέγιστη αποζημίωση για τον ένα μήνα παραμονής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα πρέπει να προσκομίσουν στον κο Κούρτη, απόδειξη για το συγκεκριμένο ποσό (τιμολόγιο ξενοδοχείου, απόδειξη ενοικιαζόμενου καταλύματος, απόδειξη airbnb) στην οποία να αναγράφονται το ονο/μο και το ΑΦΜ του ιδοκτήτη, η διεύθυνση του καταλύματος, το χρονικό διάστημα διαμονής και το ονο/μο του σπουδαστή. Αν η απόδειξη είναι ποσού  μικρότερου από τα 600 Ευρώ θα πρέπει να επιστρέψουν τη διαφορά μετρητοίς.

Α. Κούρτης
Χειριστής ΠΑΙΙ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ