Ώρες Αναχώρησης Πούλμαν για την Περιοδεία 7ου εξαμήνου

Οι ώρες αναχώρησης των πούλμαν για την Πρακτική Ι του 7ου εξαμήνου.

Σημείο Αναχώρησης:

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης Ι