Βαθμολόγηση του μαθήματος «Πρακτική Άσκηση ΙΙ» κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022

Αφορά φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν (οποιαδήποτε έτος, συμπεριλαμβανομένου του 2021) Πρακτική Άσκηση ΙΙ και δεν έχουν λάβει βαθμό.

Όσοι/όσες φοιτητές και φοιτήτριες έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν (οποιαδήποτε έτος πριν το 2022) Πρακτική Άσκηση ΙΙ και επιθυμούν να καταθέσουν εργασία επί της οποίας θα βαθμολογηθούν, καλούνται να υποβάλουν την εργασία τους το αργότερο μέχρι 31 Μαΐου 2022. Οι εργασίες πρέπει:

  • να κατατεθούν σε έντυπη μορφή στο μέλος ΕΔΙΠ της Σχολής, κ. Λυμπέρη Τσάμπρα (Ορυκτολογικό Μουσείο της Σχολής, 210 7722573), και ταυτόχρονα
  • να αναρτηθούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο pdf) στην πλατφόρμα του μαθήματος στο Helios [στην ενότητα Υποβολή εργασιών (εκπόνηση πριν το 2022)].

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν επιθυμούν να καταθέσουν εργασία, θα λάβουν βαθμό έξι (6) στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2022.

Οδηγίες σχετικά με τη συγγραφή της εργασίας, μπορείτε να διαβάσετε εδώ:

http://www.praktiki.metal.ntua.gr/?page_id=500

Για οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση praktiki@metal.ntua.gr ή στον κ. Λυμπέρη Τσάμπρα (201 7722573).

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ