Για όσους εκπονήσουν την ΠΑΙΙ τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο 2021

Αγαπητοί Σπουδαστές,

Το Γραφείο της ΠΑ του ΕΜΠ έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση για όσους σπουδαστές εκπονήσουν την ΠΑ τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2021

ΘΕΜΑ: Aνακοίνωση Γραφείου Πρακτικής Ασκησης για διαδικασία ΠΑ με έναρξη τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο

Όπως είναι γνωστό, με πρόσφατη ΚΥΑ, επιτρέπεται η διενέργεια της Πρακτικής Άσκησης, όχι μόνο των επι πτυχίων & τελειοφοίτων, αλλά και των φοιτητών που βρίσκονται στο 4ο έτος σπουδών (8ο εξάμηνο). Όσοι λοιπόν από αυτούς τους φοιτητές προτίθενται να ξεκινήσουν τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο και έχουν βρεί φορέα υποδοχής θα πρέπει να ακολουθήσουν τις εξής διαδικασίες:

• Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια θα συμπληρώσει ηλεκτρονικά το πρωτόκολλο συνεργασίας (βρίσκεται στη διεύθυνση http://praktiki.ntua.gr/site/schools.html, όπου επιλέγεται η λήψη σύμβασης κάτω από κάθε σχολή) και θα το αποστείλει στο αντίστοιχο mail:
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών kerasia@central.ntua.gr
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών kerasia@central.ntua.gr
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών dimal@survey.ntua.gr
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών kyrka@central.ntua.gr
Σχολή Χημικών Μηχανικών dimvass@central.ntua.gr
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών theokarl@survey.ntua.gr
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών theokarl@survey.ntua.gr

Θα ελεγχθεί η ορθότητά του και θα ενημερωθεί σχετικά, με e–mail, ο/η φοιτητής/τρια, ο/η οποίος/α θα προχωρήσει στην εκτύπωση 5 αντιγράφων και θα μεριμνήσει για την υπογραφή τους (υπογραφή/σφραγίδα) από το φορέα υποδοχής και τον/την ίδιο/α.

• Στη συνέχεια, θα πρέπει κάθε φοιτητής/τρια να προσκομίσει τα 5 αντίγραφα του πρωτοκόλλου συνεργασίας, στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ μέχρι την Παρασκευή09/07/2021 στο διάστημα 10.00 – 14.00.

• Προσερχόμενος/η στο γραφείο ΠΑ, δεν θα εισέρχεται στο χώρο του γραφείου, αλλά: -θα τοποθετεί σε ειδικό κυτίο, που θα βρίσκεται έξω από το γραφείο, τα 5 υπογεγραμμένα και σφραγισμένα αντίγραφα του πρωτοκόλλου συνεργασίας-θα αναζητά τις συμβάσεις του ΕΛΚΕ σε διπλανό κυτίο-θα τις υπογράφει και θα τις τοποθετεί σε διαφορετικό κυτίο Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης, αφού παραλάβει τα παραπάνω έγγραφα, θα μεριμνήσει για τις υπογραφές από τους εκπροσώπους του Ιδρύματος και θα επικοινωνήσει με τον κάθε φοιτητή/ τρια, ώστε να προσέλθει στο γραφείο ΠΑ πριν την έναρξη της ΠΑ και από το ειδικό κυτίο να παραλάβει τα δύο (2) αντίτυπα του πρωτοκόλλου συνεργασίας (ένα για αυτόν/ή και ένα για το ΦΥ). Κατά τα υπόλοιπα θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες που είναι αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της ΠΑ https://praktiki.ntua.gr/site/instructions.php

H Διδάσκουσα
Κ. Αδάμ,
Καθηγήτρια ΣΜΜΜ
Επιστημονική Υπεύθυνη ΠΑ ΣΜΜΜ-ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ