Επόπτες Καθηγητές ΠΑΙΙ 2021 – Τελική Κατάταξη

Ενημερώνονται οι σπουδαστές που θα εκπονήσουν την Πρακτική Ασκηση ΙΙ το διάστημα μεταξύ Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021, ότι στην ιστοσελίδα του μαθήματος, στην ενότητα Εγγραφα έχει αναρτηθεί η τελευταία κατάσταση με τους Επόπτες Καθηγητές της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ.

Η διδάσκουσα
Κατερίνα Αδάμ
Επιστημονική Υπεύθυνος Πρακτικής Ασκησης
ΣΜΜΜ-ΕΜΠ

Δημοσιεύτηκε στο Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης ΙΙ